inflammerad rot

Tandlossning / inflammerat tandkött

En viktig orsak till tandlossning är bakteriebeläggningar på tänderna. Alla människor får bakteriebeläggningar, plack på sina tänder.

Placket tar man bort genom att borsta tänderna, använda tandtråd och tandstickor. Men om beläggningarna får vara kvar orsakar bakterierna en inflammation i tandköttet och på sikt tandlossning.

När kroppen försvarar sig mot bakterier reagerar den med en inflammation. Vid tandlossning är det tandköttet som först blir inflammerat och på sikt skadas och bryts ner. När inflammationen förstört en mer eller mindre stor del av tandens fäste i käken, har man fått tandlossning, så kallad parodontit.

Tandlossning kan till viss del vara ärftligt vilket delvis kan förklara varför en del människor drabbas av svår parodontit medan andra drabbas lindrigt eller inte alls.
Parodontit är en långsam process som kan sträcka sig över många år.

En inflammation som bara omfattar tandköttet kallas gingivit och kan med hjälp av behandling och noggrann tandhygien läka ut utan att det blir några kvarstående skador. Tandköttet återgår då till sin helt ursprungliga form, färg och funktion.

Eftersom det är svårt att själv avgöra om en inflammation i tandköttet är gingivit eller parodontit bör du gå till tandhygienist, så snart du har en inflammation i tandköttet.

Hos oss har vi duktiga tandhygienister som kan hjälpa dig komma tillrätta med ett inflammerat tandkött. Vid svårare tandlossningssjukdom kan det bli aktuellt med remiss till en av våra specialister.