Sockerbit

Karies

Karies uppstår när bakterier på tänderna bildar syror som luckrar upp tandens emalj. Så småningom blir emaljen ojämn och mjuk och ett hål har bildats.

Karies uppstår lättast där det är svårt att göra rent från bakterier(plack), exempelvis mellan tänderna, runt en gammal lagning och längst bak i munnen.

Socker är en bov i dramat när det gäller karies. När du äter socker bildar bakterierna på tänderna syror som luckrar upp emaljen. Syraangreppet pågår cirka en halvtimme efter att man ätit och varje gång du äter sätts ett nytt syraangrepp igång. Vanligtvis kan saliven i munnen reparera den lilla skadan på emaljen efter syraangreppet, men om du äter ofta eller är muntorr fungerar inte salivens reparationsarbete och det uppstår karies och hål i tänderna.

Om det finns fluor i saliven därför att du dagligen använder fluortandkräm fungerar salivens arbete bättre.

Ett ytligt syraangrepp kan alltså stanna av utan behandling om tandhygienen är god.

Om inte kariesangreppet behandlas letar det sig med tiden in i tandens innersta del, pulpan blir inflammerad och då måste tanden rotbehandlas. Ibland kan angreppet sprida sig ut i käkbenet och ge skador där.

Om man lider av muntorrhet riskerar man att lättare få karies. Äldre människor får lättare karies än andra, vilket ofta beror på att salivutsöndringen avtar med åldern och att många äldre tar läkemedel som kan orsaka muntorrhet. För den som har problem med muntorrhet finns salivstimulerande tuggtabletter att köpa receptfritt på apoteket.