tandens kärna

Dina tänder

En tand består till största del av hård vävnad. Tandens yttersta del, kronan, består av emalj som är kroppens absolut hårdaste vävnad. Nästa lager av tanden är tjockare och kallas för dentin. Dentinet omsluter pulpan, som är en komplicerad vävnad av blodkärl och nerver. Pulpan sträcker sig från kronan till tandens rotspets där blodkärlen och nerverna står i förbindelse med käkben och omgivande vävnad via rotkanalens många små mynningar.