Verktyg

Gratis tandvård, bidrag mm

Det år du fyller 19 är det sista året som du får gratis tandvård. Från och med det år du fyller 20 måste du alltså själv betala för vården och dessutom själv ta kontakt med en tandläkare.

Efter att du har fyllt 20 år så får du ett tandvårdsbidrag från Försäkringskassan.

Hur mycket du får i tandvårdsbidrag beror på din ålder:

  • Till och med det år som du fyller 29 är bidraget 300 kronor per år.
  • Från och med det år du fyller 30 och till och med det år du fyller 74 är bidraget 150 kronor per år.
  • Från och med det år du fyller 75 är bidraget 300 kronor per år.

Läs mer om tandvårdsbidraget på Försäkringskassans hemsida »

Alla vuxna omfattas också av ett högkostnadsskydd.
Läs mer om det på Försäkringskassans hemsida »

MDG är anslutna till Försäkringskassan så både tandvårdsbidrag och högkostnadsskydd gäller hos oss!