Portrait of an Afro-american girl brushing her teeth

Undersökning av barn

Tandläkaren gör en första bedömning och lägger upp en behandlingsplan för ditt barns behov!

När ditt barn kommer till oss för första gången undersöker tandläkaren bettets utveckling, om det finns hål i tänderna eller andra sjukdomar i munnen. Vi kommer också att prata med dig om kostvanor och rutiner för munhygien. Du kommer också att få möjlighet att ställa frågor.

Vi har lång erfarenhet av barntandvård och gör besöken hos oss så lekfulla som möjligt för barnet. Det är viktigt att tidigt lägga en positiv grund till fortsatt tandvård. Barnen får undersöka våra instrument och vi berättar på barnets nivå om hur en undersökning går till.

Om barnet har hål i tänderna lagas dem. Givetvis försöker vi tillsammans sätta stopp för utvecklingen av nya hål och andra sjukdomar. Detta sker exempelvis genom att tandläkaren eller tandhygienisten tillsammans med dig och ditt barn går igenom hur tänderna ska rengöras och berättar vilken mat som är bra för tänderna.

Om ditt barn behöver specialisttandvård, exempelvis tandreglering remitterar vi ditt barn till en av våra specialisttandläkare.