Portrait of an Afro-american girl brushing her teeth

Barntandvård

Alla barn är välkomna till oss! Vi kallar er varje år!

Alla barn och ungdomar har enligt tandvårdslagen rätt till kostnadsfri, regelbunden och fullständig tandvård till och med det kalenderår de fyller 22 år. Och du väljer själv vilken tandläkare du går till med ditt barn! Vi är ett mycket bra val då alla våra tandläkare har lång erfarenhet av barntandvård.

Regelbunden behandling innebär en tillräcklig tandvård för att hålla en god tandhälsa. I begreppet fullständig behandling ingår både allmän tandvård och specialisttandvård.