Röntgen

Undersökning och röntgen

Undersökningen utgör grunden för vår fortsatta behandling och för din tandhälsa!

När du kommer till oss första gången kommer vi att tillsammans fylla i en hälsodeklaration. Där får du svara på frågor kring din hälsa, om du har några sjukdomar och vilka läkemedel du använder. Det kan vara viktigt för oss att veta då vissa sjukdomar exempelvis kräver antibiotikabehandling vid kirurgiska ingrepp. Det finns också läkemedel som kan orsaka en ökad risk för karies.

Därefter gör vi en röntgen på dina tänder som visar om du har eventuella kariesangrepp, men också bennivån och rotspetsarna. Vid röntgen kan man upptäcka sådant som är svårt att se med blotta ögat, exempelvis begynnande tandlossning.

Vi har digital röntgen vilket innebär att både tandläkaren och du som patient utsätts för mindre strålning. Tandläkaren får upp bilderna på sin dataskärm i behandlingsrummet och kan därmed lätt visa dig som patient vilka hål eller skador som finns.

I varje behandlingsrum har vi också små kameror, så kallade intraorala kameror med vilka vi kan ta bilder inuti munnen och dokumentera dina tänder, före och efter behandling. Bilden kommer även här direkt upp på dataskärmen, vilket gör att tandläkaren lätt kan visa dig som patient små förändringar i tandkött eller på tänder.

Tandläkaren kommer därefter att göra en klinisk undersökning av dina tänder för att se om det finns ytlig karies eller fyllningar som gått sönder eller behöver bytas. Även tandköttet och samtliga slemhinnor i munnen undersöks. Eventuella tandköttsfickor mäts med en graderad sond.

Om du har hål i tänderna eller andra sjukdomar, som exempelvis tandlossning som behöver åtgärdas görs en behandlingsplan och du får ett skriftligt kostnadsförslag. Det finns olika behandlingsmöjligheter och material i olika prisklasser att välja mellan.

Vi rekommenderar vanligen att du kompletterar dina tandläkarbesök med besök och behandling hos vår tandhygienist, som vi har ett nära samarbete med.