Mor och dotter

Allmäntandvård

Vi erbjuder både allmäntandvård och specialisttandvård.

Vår största verksamhet är allmäntandvård, det vill säga vanlig tandvård för barn, ungdomar och vuxna. I bastandvården ingår undersökning, förebyggande tandvård, lagning, rotbehandling och tanduttagning.

Allmäntandvården är basen i vår verksamhet, med målet att du ska få en så god tandhälsa som möjligt!

Vi har snabb remissgång och bred kompetens!